FAMP-ASE

 • French
 • Română
 • PDF

Lect.univ.dr. Sorin BURLACU

There are no translations available.

Sorin BURLACU

lector universitar doctor

email: sburlacu@man.ase.ro

CURRICULUM VITAE

Monografii/cărţi/manuale:

 • RADU, Ioan; URSĂCESCU, Minodora; VLĂDEANU, Dorian; CIOC, Mihai; BURLACU Sorin - Informatică şi management - o cale spre performanţă - Editura Universitară, Bucureşti, 2005,  nr. pagini: 392, ISBN: 973-7787-59-5
 • RADU, Ioan; URSĂCESCU, Minodora; IONIŢĂ, Florin; CIOC, Mihai; BURLACU Sorin - Simulări manageriale: teorie şi practică -  Editura Universitară, Bucureşti, 2005,  nr. pagini: 324, ISBN: 973-7787-97-8

Membru în contracte de cercetare:

 • Studiu privind analiza oportunităţii, necesităţii şi eficienţei investiţiei în surse alternative de alimentare cu energie termică în comuna Crişcior - Contract: DCE nr. 54/20.11.2008, Beneficiar: Consiliul local al localităţii Crişcior. Director proiect: Conf. univ. dr. Cleopatra ŞENDROIU.
 • Studiu privind creşterea performanţelor managementului superior al S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. în contextul preluării activităţii de apă şi canalizare în localităţile judeţului – Contract: DCE nr.  19/25.04.2008, Beneficiar: Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Director proiect: Prof. univ. dr. Ioan RADU
 • Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv si transparent de eficientizare a administraţiei publice locale din Romania – MITEAPL – Contract DCE nr. 1373/ 18.09. 2007, Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării/ ASE Bucureşti, Director proiect: Prof. univ. dr. Armenia ANDRONICEANU
 • Analiza efectelor parteneriatului public-privat la nivelul percepţiei consumatorilor (serviciul public de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucureşti) - Contract: DCE 33/03.08.2007, Beneficiar: S.C. Apa Nova Bucureşti S.A. Director proiect: Prof. univ. dr. Ioan RADU.
 • Modelarea economico-matematica a evoluţiei veniturilor la bugetul local al Sectorului 1 - baza fundamentării bugetelor locale multianuale - Contract: DCE nr. 16/21.03.2007, Beneficiar: Primăria Sectorului 1 Bucureşti Director proiect: Conf. univ. dr. Minodora URSĂCESCU
 • Promovarea parteneriatelor de tip ABC <administraţie - bune practici - cetăţeni > pentru susţinerea integrării României în spaţiul administrativ european:”PPABC” - Contract: DCE Nr. 775/31.07.2006, Beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării/ ASE Bucureşti, Director proiect: Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU
 • Titlul proiectului: “Programe de pregătire postuniversitară adaptate la nevoile din administraţia publică românească” cod SMIS 1315, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" 2007-2013. Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Titlul proiectului: “Administratorul Public - Factor de succes pentru un management eficient la nivel localcod SMIS 2985, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" 2007-2013
 • Titlul proiectului: “Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie public” - Contract POSDRU/86/1.2/S/60072, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin intermediul prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior.”, Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Administraţie Publică
 • Titlul proiectului: „Educaţia, şansa noastră pentru viitor!" Contract: POSDRU/91/2.2/S/62220, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii!”, Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”, Beneficiar: Asociaţia Gedeon
 • Titlul proiectului: „Educaţia, şansa noastră pentru viitor comun!" Contract: POSDRU/91/2.2/S/62447, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii!”, Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”, Beneficiar: Asociaţia Gedeon
 • Titlul proiectului: „RIES – Rețeaua incubatoarelor de economie socială – abordare strategică a dezvoltării resurselor umane”, Contract: POSDRU/84/6.1/S/53606 proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Beneficiar: Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana – AEDU,
 • Titlul proiectului: “Stagiile de practică ale studenților - pas către integrarea profesională” Contract: POSDRU/109/2.1/G/81434, proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti, www.amp.ase.ro/ID81434
 • Titlul proiectului: “Profesionalism la nivelul Direcțiilor județene de Statistică” cod SMIS 15966, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" 2007-2013. Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Partener: Institutul Naţional de Statistică, www.amp.ase.ro/SMIS15966
 • Titlul proiectului: “Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prin formare continuă specializată” cod SMIS 15967, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" 2007-2013. Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Partener: Institutul Naţional de Statistică, www.amp.ase.ro/SMIS15967

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS sau altele de prestigiu din ţară şi/sau străinătate:

 • IONIŢĂ Florin, CIOC Mihai, BURLACU Sorin - IT Governance - A global approach  at Company level - Proceedings of MIC 2008 Management International Conference „Intercultural Dialogue and Management” Barcelona, Spain, 26-29 November 2008, ISBN 978-961-266-017-8, ISSN 1854-4312, p.49
 • RADU Ioan, URSĂCESCU Minodora, BURLACU Sorin – Integrated Water Resources Management – a Way to Sustainable Development, “The Annals of the University of Oradea”, Section Economic Sciences – TOM XVII, 2008, p. 304, ISSN 1582-5450 (category B+ CNCSIS) available on http://steconomice.uoradea.ro/anale
 • · IONIŢĂ Florin, CIOC Mihai, BURLACU Sorin - IT Governance-A global approach  at Company level, „The Annals of the University of Oradea”, Section Economic Sciences – TOM XVII, 2008, p. 273, ISSN 1582-5450 (category B+ CNCSIS) available on http://steconomice.uoradea.ro/anale
 • BURLACU Sorin, NEAGU Cristina. - "E-Learning or Electronic Systems of Training" Revista Facultăţii de Ştiinţe Economice - „Analele Universităţii din Oradea" 2007, secţiunea Ştiinţe Economice, Tom XVI p. 826, ISSN-1582-5450, revista cotata CNCSIS categoria B+. disponibil online la: http://steconomice.uoradea.ro/anale
 • BURLACU SorinÎnvăţământul electronic – o alternativă pentru formarea continuă a funcţionarilor publici - Revista Administraţie şi management public 4  / 2005, p. 140, ISSN 1583 – 9583 Editura: Academia de Studii Economice disponibil online la:  http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/revista_articole.php?rn=123 revista Categoria B+ recunoscuta de CNCSIS. Revista este înregistrată în BDI la următoarea adresa: http://soc.kuleuven.be/io/egpa/pub/index.htm

BURLACU Sorin - Informatizarea administraţiei publice - cadru legislativ, beneficii, posibilităţi, Revista de Administraţie şi Management Public  nr. 2 din 2004, ASE Bucureşti, p. 112, ISSN 1583 - 9583, revista Categoria B+ , recunoscuta de CNCSIS Revista este înregistrată în BDI la următoarea adresa: http://soc.kuleuven.be/io/egpa/pub/index.htm disponibil online la : http://www.ramp.ase.ro/index.php?pageid=3&archiveid=3

 

REVISTE ELECTRONICE (e-Publicatii) :

 • BURLACU Sorin. 1001 trucuri privind iLearning. Apărut în: Elearning.Romania, 2007-11-06. Bucureşti: TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare si Inovare în Educaţie. Disponibil online: http://www.elearning.ro/.

 

Studii publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate:

 • IONIŢĂ Florin, CIOC Mihai, BURLACU Sorin - IT Governance - A global approach  at Company level - Proceedings of MIC 2008 Management International Conference „Intercultural Dialogue and Management” Barcelona, Spain, 26-29 November 2008, ISBN 978-961-266-017-8, ISSN 1854-4312, p.49
 • RADU Ioan, DOGEANU Ion, BURLACU SorinCommunity services of public utilities in the context of Romania integration in the European Union, 4th International Conference of ASECU organized by the Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, 22-24 May, 2008 in Bucharest p.7,
 • Lect.univ.dr. IONITA Florin, Asist.drd. BURLACU Sorin - It Governance - A Global Approach At The Company’s Level - International conference and workshop “Effective public management for citizens and the business environment”  – April 10, 2008, Editura ASE, ISBN 978-606-505-082-2 disponibil online la adresa: http://www.cicmp.ase.ro/c10/index.htm
 • Lect.univ.dr. IONITA Florin, Asist.drd. Sorin BURLACU - Advanced eLearning or iLearning – International conference and workshop “European Public Services for improving the quality of EU citizens life”  – April 11, 2008, Editura ASE, ISBN 978-606-505-083-9 disponibil online la adresa: http://www.cicmp.ase.ro/c11/
 • BURLACU Sorin Trucuri privind iLearning+ - The 4th International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education", BUCHAREST, April 17-18, 2008 disponibil online la : http://adl.unap.ro/else/contentpapers.php
 • Prof.univ.dr. Ioan RADU, Conf.univ.dr. Minodora URSACESCU, Asist.univ.drd. BURLACU SorinL`informatique dans le système de management de l`entreprise – 4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007 Economics and Globalization, 23-24 november, 2007, Targu-Jiu, Romania disponibil online la: http://www.utgjiu.ro/docs/eco-trend%202007%20en.pdf
 • BURLACU Sorin, NEAGU Cristina – E-Learning or Electronic System of Training, The 3rd Edition of The International Scientific Conference, May 25-26, 2007, Oradea, Romania organized by Faculty of Economics, University of Oradea, p. 140,
 • Sorin BURLACUKnowledge Management Systems and eLearning - The 3rd International Scientific Conference ELSE "E-Learning and Software for Education", BUCHAREST, April 12-13, 2007  disponibil online la:  http://adl.unap.ro/else2007/else.php
 • RADU Ioan,  URSACESCU Minodora, CIOC Mihai, BURLACU Sorin. – Servicii publice inteligente pentru cetăţenii din Uniunea Europeană prin implementarea tehnologiilor de e-services - Masa rotundă "Contribuţia cercetării ştiinţifice la dezvoltarea serviciilor din România", Relansarea serviciilor, Bucureşti AMCSIT- UPB, 7 decembrie 2006, p. 15, ISBN 973-718-653-2; 978-973-718-653-9
 • BURLACU Sorin - Sisteme avansate de instruire prin tehnici electronice de comunicaţie - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "e-Learning şi software educaţional" ediţia a II-a, 13-14 aprilie 2006 disponibil online la : http://adl.unap.ro/modules/ecal/view_subscribed.php?id=51&lang=ro
 • BURLACU Sorin - Tendinţe actuale şi caracteristici ale sistemelor de instruire prin tehnici electronice de comunicaţie - Simpozionul cu participare internaţionala "Abordări moderne în managementul si economia organizaţiei", Facultatea de Management - noiembrie 2006, p. 218ISBN 973-594-870-2, ISBN 978-973-594-870-2
 • BURLACU Sorin - Rolul şi locul sistemelor de instruire în bunăstarea unei naţiuni - Simpozionul cu participare internaţională "Abordări moderne în managementul si economia organizaţiei" Facultatea de Management, noiembrie 2006, p. 218, ISBN 973-594-870-2, ISBN 978-973-594-870-2
 • BURLACU Sorin - Dosarul electronic al contribuabilului - Simpozion cu participare internaţională Management si competitivitate, Facultatea de Management, decembrie 2004, ISBN 973-594-608-4