FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Practica master

Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de masterat

 

Practica de specialitate este disciplină obligatorie, se organizează în conformitate cu prevederile unei metodologii, adoptate de către Biroul Senatului, în anul al II-lea de studiu  și i se alocă minimum 280 de ore și 12 puncte credit.

Evaluarea  cunoștințelor  la practica de specialitate se face prin colocviu, cu notă. Nepromovarea  colocviului conduce la refacerea activității de practică.

Proiectul va fi însoţit atât de convenția de practică, cât și de o adeverinţă privind efectuarea practicii de specialitate în instituția analizată, corespunzător a 280 de ore de practică efectuate în instituția respectivă.

 

Responsabil practică: Conf. univ. dr.  Ruxandra-Irina POPESCU

 

Pentru mai multe informații accesați:

  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de masterat

Formulare:

  • Convenție de practică
  • Structura proiectului de practică