FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Bursa de excelență

Conform art. 45 alin. (1) din Regulament, în limita fondurilor proprii disponibile, Academia de Studii Economice poate acorda studenţilor de la programele de licenţă şi masterat burse de excelenţă pentru merite deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, organizatorice etc), după cum urmează:

a)      Bursa „Mihail Manoilescu”, pentru întreaga activitate profesională, de cercetare ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă;

b)      Bursa „N.N. Constantinescu”, pentru întrega activitate de cercetare ştiinţifică;

c)      burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală;

d)     burse pentru performanţe deosebite în activităţile sportive;

e)      burse de cercetare.

 

Studenţii de la programele de licenţă şi masterat care doresc să aplice pentru aceste burse, trebuie să fie integralişti, cu media generală a anilor de studiu minim 8.00, iar studenţii anului I de la programele de licenţă şi masterat trebuie să aibă media de admitere minim 8.00. Aceştia  vor depune la Biroul Burse şi alte drepturi financiare ale studenţilor un dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare, CV, alte documente (situaţia şcolară, copie diplomă, copie supliment la diplomă, recomandări din partea organizaţiilor studenţeşti etc). Stabilirea beneficiarilor acestor categorii de burse se face de către o comisie numită prin Ordin al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe baza criteriilor specifice prevăzute în Anexele 1-4.