FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Bursa de performanță

Bursa de performanţă (câte o bursă pe facultate, pentru fiecare ciclu de pregătire- licenţă şi masterat, se acordă, conform art. 29 din Regulament, prin concurs, pe o perioadă de 12 luni, unui student de la programele de licenţă sau masterat, pentru rezultate deosebite în activităţile profesionale, de cercetare ştiinţifică, culturale, organizatorice şi sportive. Studenţii din anul terminal beneficiază de bursă de performanţă până în ultima zi de susţinere a examenului de licenţă a anului universitar în curs.