FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Bursa de merit

Bursele de merit se acordă, conform art. 34 din Regulament,  la un procent de 2% din numărul total al studenţilor de la programele de licenţă şi masterat, cursuri de zi cu finanţare de la buget, în ordinea mediilor, proporţional pe fiecare an, luându-se în considerare rezultatele profesionale exprimate prin media ponderată cu punctele de credit a notelor obţinute, după cum urmează:

-    pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului universitar precedent;

-  pentru semestrul II sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.