FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Bursa de studiu

Bursele de studiu se acordă, conform art. 31 din Regulament, studenţilor integralişti de la cursurile de zi, de la programele de licenţă şi masterat cu finanţare de la buget, în funcţie de media ponderată obţinută, după cum urmează:

-          pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului universitar precedent sau punctajul obţinut la concursul de admitere în ASE (pentru anul I de la programele de licenţă şi masterat). Studenţii olimpici admişi fără concurs vor primi burse pentru semestrul I al anului I de studiu, pe baza punctajului obţinut la admiterea la facultate;

-          pentru semestrul II sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.