FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Bursa socială

Bursele sociale se acordă, conform art. 34 din Regulament, în limita a 20% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor integralişti care se încadrează în următoarele categorii:

a)   dovedesc cu documente legalizate că: sunt orfani de ambii părinţi; provin din casele de copii sau din plasament familial; nu realizează venituri situate peste salariul minim pe economie.

Atestarea faptului că solicitantul de bursă realizează venituri care îi permit obţinerea bursei se va face cu un document emis de circumscripţia financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriilor în raza căreia locuieşte. În cazuri de excepţie, studentul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile pe care le obţine nu depăşesc cuantumul salariului minim pe economie.

a)      familia nu a realizat, pe ultimele trei luni de la momentul depunerii cererilor de bursă socială, un venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mare decât cuantumul salariului minim pe economie;

b)      se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de HG 558/1998, Anexa 2, art. 8, lit. c), şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficienţă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondiloză anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor.

            Aceste criterii vor fi aplicate în ordinea menţionată