FAMP-ASE

  • French
  • Română
  • PDF

Conferința AMP 2012

There are no translations available.


Conterinta FAMP 2012

Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București organizează în perioada 18 - 19 iunie 2012 a VIII-aConferință Internațională de Administrație și Management Public intitulată ”Politicile urbane în timpuri de criză”.

Conferința își propune să asigure un larg schimb de experiență între specialiști din diferite domenii privind stadiul cercetării și rezultatele obținute pe linia modernizării și creșterii eficienței activității administrației locale din România în contextul integrării țării noastre în Uniunea Europeană.

Întrucât tematica se adresează unui cerc larg de cercetători interesați în problemele de administrație locală, vă invităm să participați la această manifestare știintifică cu participare internațională.

Având în vedere preocupările dumneavoastră în domeniu, vă exprimăm întreaga noastră considerație și sperăm că veți răspunde favorabil invitației noastre.

 

Președintele Comitetului științific,

Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU

Decanul Facultății de Administratie și Management Public,

Academia de Studii Economice din București

 

Persoană de contact: Lect. univ. dr. Ruxandra-Irina POPESCU, e-mail:  irina.popescu@man.ase.ro tel: +40 (021) 335.46.53.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul conferinței la adresa www.confcamp.ase.ro.