FAMP-ASE

  • French
  • English
  • PDF

Școala de vară BSU

„Bucharest Summer University” reprezintă școala internațională de vară a Academiei de Studii Economice din București, organizată prin intermediul Senatului Studențesc. În fiecare an „Bucharest Summer University”, se organizeaza sub mentoratul unei facultăți din cadrul Academiei de Studii Economice din București.        

Cursurile se desfăşoară în campusul Moxa din Bucureşti și sunt susţinute de profesori şi specialişti internaţionali.  Participanții la „Bucharest Summer University” pot fi studenți la ciclurile licență, masterat sau doctorat atât din țară, cât și din străinătate.  Comisia de selecție a aplicanților la „Bucharest Summer University”, le oferă acestora posibilitatea de a beneficia de bursă integrală, bursă parțială sau de a trimite aplicația standard.


La sfârșitul celor două săptămâni de cursuri, seminarii, workshopuri și dezbateri susținute/moderate de profesori și specialiști naționali și internaționali, ca urmare a unui examen final, cursanţii vor putea obţine 5 ECTS (puncte credit transferabile internaţional).

Tema ediției din vara anului 2010 a fost ,,Risc și securitate în lumea globală” şi şi-a propus să-i familiarizeze pe cei 55 de participanţi cu conceptele de securitate naţională şi internaţională, rolul riscului şi securității în evoluţia către o lume globală, schimbările economico-sociale care pot duce la noi paradigme ale riscului și securității, metodele de prevenire şi transfer al riscului, raportul riscuri calculate  - riscuri întâmplătoare în procesul globalizării, cuantificarea riscului pierderii identităţii individuale şi/sau culturale ca rezultat al globalizării.


„Bucharest Summer University”, ediția 2010, a fost organizată de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Fundația EURISC. Ariile acoperite au avut în vedere: politica națională și internațională, domeniul militar, social, energetic, domeniul alimentar și al mediului, domeniul informatic, precum și domeniul economic.

Mai multe detalii pot fi obţinute accesând site-ul oficial Bucharest Summer University: www.bsu.ase.ro.

Album: Școala de vară „Bucharest Summer University”