FAMP-ASE

 • French
 • Română
 • PDF

Licența

There are no translations available.

Programul de licență este acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)

 


 

 

 

Planuri de învățământ an univ. 2012-2013

Anul 1 

Anul 2 

Anul 3

 

Formulare

 

 • Formular discipline opționale
 • Convenție de practică 
 • Formular susținere licență 

 

 Regulamente

 

 • Regulament privind activitatea didactică pentru programele de licență 
 • Regulament privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate  

 

Competenţe dobândite la finalizarea programului de licenţă

 

 

 a) Competenţe generale:

 

 • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi abordărilor fundamentale din domeniul ştiinţelor economice şi administrative în dialogul şi interacţiunea profesională cu specialişti din alte domenii fundamentale de cunoaştere;
 • Aplicarea şi transferul în contexte economice bine definite a abilităţilor fundamentale de tip conceptual-metodologic în analiza şi soluţionarea de probleme practice la nivel de organizaţie/instituţie angajatoare;
 • Analiza, sinteza şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor/datelor referitoare la activitatea economico-socială în scopul elaborării de rapoarte şi studii necesare conducerii organizaţiilor;
 • Aplicarea integrată a conceptelor şi metodelor specifice ştiinţelor economice şi administrative în formularea de argumente şi dezvoltarea de alternative decizionale pentru organizaţie/instituţia angajatoare sau la nivel macroeconomic.

b) Competenţe de specialitate:

 

 • Evaluarea, interpretarea şi explicarea într-o viziune integratoare a fenomenelor şi tendinţelor constatate în economie, societate şi în managementul organizaţiilor publice ;
 • Aplicarea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor manageriale la specificul sectorului public în domenii specifice precum: administraţia publică, furnizarea de servicii publice, achiziţii publice, investiţii publice, proiecte publice, resurse umane;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte care reglementează raporturile constituţionale dintre autorităţile publice din România, a unor aspecte privind organizarea, funcţionarea şi activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice din România şi Uniunea Europeană, raporturile de serviciu dintre funcţionari şi autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, raporturile de muncă dintre personalul angajat şi instituţiile angajatoare ;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte tehnico-legislative privind activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului ;
 • Cunoaşterea şi utilizarea unor metode şi tehnici privind elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice naţionale şi europene ;
 • Cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie utilizabile în administraţia publică, formarea deprinderilor de lucru cu instrumente specifice TIC ;
 • Însuşirea şi punerea în practică a metodologiei de elaborare a unor proiecte în domeniul sectorului public;
 • Înţelegerea şi aplicarea conceptelor, tehnicilor şi metodelor de contabilitate specifice instituţiilor publice.