FAMP-ASE

  • French
  • Română
  • PDF

Burse

There are no translations available.

Studenţii integralişti de la programele de licenţă şi masterat, învăţământ de zi, cu  finanţare de la buget beneficiază de bursă:

 

Bursele de studiu, de merit şi de performanţă se acordă studenţilor integralişti pe baza rezultatelor profesionale, după cum urmează:

  • pentru semestrul I al anului I de studiu de la programele de licenţă şi masterat, pe baza rezultatelor de la admitere;
  • pentru semestrul I al celorlalţi ani de studiu, pe baza rezultatelor de la sfârşitul anului universitar precedent;
  • pentru semestrul II, pe baza rezultatelor de la finalul semestrului I al anului universitar curent.

 

Pentru mai multe informații accesați:

  • Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu prezenţă în campus, în anul universitar 2010 - 2011
  • Mai multe detalii  pe site-ul Senatului Studențesc (metodologii și regulamente):  http://www.senstud.ase.ro/?q=node/28