FAMP-ASE

 • French
 • English
 • PDF

Practica licență

Organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate  în cadrul programelor de licenţă


Practica de specialitate a studenţilor din Academia de Studii Economice este prevăzută în Curricula universitară în anul doi sau trei de studii, ca un stagiu compact de trei săptămâni. Ea se încheie cu un proiect sau raport de practică.

Practica de specialitate este disciplină obligatorie, are alocate 90 de ore si trei puncte credit. Ea are rolul de a familiariza studenţii cu practicile reale din mediul economic-social.


Practica de specialitate se desfăşoară la organizaţii din domeniul producţiei, comerţului şi serviciilor, la bănci şi alte organizaţii ale pieţei financiare şi de capital, la institute de cercetări de profil, la instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică din ţară sau străinătate, în catedrele şi centrele de cercetare din Academia de Studii Economice din Bucureşti, care pot asigura desfăşurarea stagiului în corelaţie cu cerinţele programului de licenţă.


Practica de specialitate se organizează şi desfăşoară pe baza unei convenţii de colaborare încheiată între organizaţia în care se desfăşoară, facultate şi student.


Studenţii au obligaţia de a-şi găsi partenerii de practică, cu care să încheie convenţiile. Birourile Consiliilor facultăţilor, catedrele sau alte structuri din universitate pot sprijini studenţii în găsirea partenerilor de practică.


Convenţiile de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii, de obicei, la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul, dar nu mai târziu de prima lună a semestrului doi. Convenţiile se depun la secretariatele facultăţilor.


La sfârşitul stagiului de practică, responsabilul din partea partenerului de practică furnizează practicantului, sub semnătură şi ştampilă, o apreciere din care să rezulte numărul orelor efectuate, punctualitate, disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice.


Activitatea este evaluată prin colocviu în faţa unui juriu format din cel puţin două cadre didactice şi va fi notată cu note de la 10 la 1. Colocviul se susţine în primele două săptămâni după încheierea perioadei de practică prevăzută în graficul activităţilor didactice.

 

Informații utile:

 • Convenția de practică va fi semnată și ștampilată în trei exemplare (un exemplar va rămâne la instituție, un exemplar va fi anexat la raportul de practică și un exemplar va rămâne la fiecare student)
 • Structura proiectului de practică
 • Colocviul de practică se va desfășura în perioada sesiunii de examene. Fiecare student se va prezenta la colocviu cu:
  1. Proiectul de practică elaborat după structura prezentată  

  2. Convenția de practică (sub rezerva modificării de către conducerea ASE)

  3. Adeverința de practică pentru 90 de ore efectuate de student în cadrul instituției respective

  4. Raport zilnic de practică


Pentru mai multe informații accesați:

 

 

Formulare:

 • Convenție de practică

 

Program de consultații* pentru disciplina Practică de specialitate anul III licență, anul univ. 2012/2013

*programul este valabil pe perioada desfășurării practicii de specialitate

Nr. Crt.

GRUPĂ

COORDONATOR PRACTICA

CONSULTAȚII

1

232

Prof. univ. dr. Androniceanu Armenia

Marți Ora: 13.30 - 14.30 Sala: 9107

2

224

Prof. univ. dr. Florescu Margareta

Miercuri Ora: 9.00 – 10.30 Sala: 9106

225

Miercuri Ora: 12.00 – 13.30 Sala: 9106

226

Miercuri Ora:13.30 – 15.00 Sala: 9106

3

227

Prof. univ. dr. Constantin Luminița

Luni Ora: 18.00 – 19.30 Sala: 9105

228

229

4

230

Lect. univ. dr. Sabie Oana

Marți Ora: 13.30 – 15.00 Sala: 9109

5

231

Lect. univ. dr. Burlacu Sorin

Marți Ora: 10.30 – 12.00 Sala: 9006

223

Marți Ora: 12.00 – 13.20 Sala: 9006