ChestionarePOSDRU ID 62220
PDF Print E-mail

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii!”

Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii!”

Titlul proiectului: "Educaţia, şansa noastră pentru viitor!"

Cod Contract: POSDRU/91/2.2/S/6222o

Beneficiar: Asociaţia Gedeon